Rešenje o odbacivanju kao nedozvoljenog predloga za prenošenje

mesne nadležnosti

Član 33. ZKPKr. ____/____

Vrhovni kasacioni sud u Beogradu, u veću sastavljenom od sudija: ______________, kao predsednika veća, _______________ i ______________, kao članova veća i savetnika Vrhovnog kasacionog suda ______________, kao zapisničara, u krivičnom predmetu optuženog ______________, zbog krivičnog dela razbojništva iz člana 206. stav 2. u vezi stava 1. Krivičnog zakonika (KZ) i dr., rešavajući o predlogu optuženog za prenošenje mesne nadležnosti, na sednici veća održanoj ____________ godine, doneo je