REŠENJE O ODBACIVANJU ZAHTEVA ZA PREISPITIVANJE SUDSKE ODLUKE KAO NEDOZVOLJENOG

(Član 53. stav 1. ZUS-a)
Republika Srbija

Vrhovni kasacioni sud

Uzp _____________/___

Datum ____________

Beograd
VRHOVNI KASACIONI SUD u Beogradu, u veću sastavljenom od sudija _________________, predsednika veća______________ i ________________, članova veća, sa savetnikom Vrhovnog kasacionog suda ______________, zapisničarem, rešavajući po zahtevu za preispitivanje sudske odluke, koji je podneo ________________ iz ______________ ul. _____________ br. _____, protiv presude Upravnog suda u Beogradu U-_____/____ od _________. godine, u predmetu poreza na prenos apsolutnih prava, u neja­vnoj sednici veća, održanoj dana ___________. godine, doneo jeREŠENJE


ZAHTEV SE  ODBACUJE