Rešenje o odbijanju predloga za zamenu pritvora jemstvom

Član 205. ZKP
Republika Srbija

VISI SUD U __________

K __________________

Dana _____. 2013. god.
VIŠI SUD U ____________, u veću sudija ______________, predsednika veća i sudija ____________ i ____________, članova veća, sa zapisničarem ___________, u krivičnom postupku protiv optuženih _____________ i ____________, zbog krivičnog dela razbojništva iz člana 206. stav 2. u vezi stava 1. KZ, po optužnici Višeg javnog tužilaštva u ___________ Kt. br. ____ od __________, odlučujući o predlogu optuženih _____________ i __________, za zamenu pritvora jemstvom, na osnovu člana 205 Zakonika o krivičnom postupku (ZKP), na glavnom pretresu održanom dana ________ doneo je