PRIMER REŠENJA O PRESTANKU RADNOG ODNOSA

ZBOG GUBITKA RADNE SPOSOBNOSTI


_______________________

 (naziv i sedište poslodavca)

_______________________

                (broj)

_______________________

              (datum) Na osnovu člana 176.  tačka 1) i člana 192. Zakona o radu ("Službeni glasnik RS" br. 24/2005 i 61/2005), donosim

                                                                           

REŠENJE

o otkazu ugovora o radu


1.         Zaposlenom ___________________________________________________, na poslovima

                                      (ime i prezime, vrsta i stepen stručne spreme)

       ___________________________________, otkazuje se Ugovor o radu br. ___ od ______