PRIMER REŠENJA O PRESTANKU RADNOG ODNOSA

ZBOG IZREČENE MERE BEZBEDNOSTI, VASPITNE 

ILI ZAŠTITNE MERE


_______________________

 (naziv i sedište poslodavca)

_______________________

                (broj)

_______________________

              (datum) Na osnovu člana 176. tačka 4)  i člana 192. Zakona o radu ("Službeni glasnik RS" br. 24/2005 i 61/2005), donosim


REŠENJE

o otkazu ugovora o radu


1.         Zaposlenom ___________________________________________________, na poslovima

                            (ime i prezime, stepen stručne spreme i zanimanje)