Rešenje o prihvatanju jemstva radi puštanja okrivljenih iz pritvora

Član 205. stav 1. ZKP        

Ki. br. __________

Viši sud u _________________, sudija za prethodni postupak ____________________, sa zapisničarem _____________, u krivičnom predmetu protiv okrivljenih 1)_____________, 2)___________, 3)____________, 4)_____________, svi iz ____________, zbog krivičnog dela razbojništva iz člana 206. stav2. u vezi stava 1. Krivičnog zakonika (KZ), rešavajući o predlogu za određivanje jemstva i ukidanja pritvora prema okrivljenom 1)______________, koji predlog je podnet od strane majke i branioca okrivljenog, advokata ______________, i prema okrivljenom 2)_____________, koji predlog je podnet od strane oca i branioca okrivljenog, advokata _____________, pa ponovljen pred sudijom za prethodni postupak od strane branioca okrivljenih advokata ___________________ na dan __________ godine, po saslušanju javnog tužioca, doneo je na dan __________ godine