Rešenje o razrešenju branioca po službenoj dužnosti

Član 81. stav 1. ZKP

Ki. br. ___/___


VIŠI SUD u _____________, sudija za prethodni postupak ______________ sa zapisničarem ___________, u krivičnom predmetu protiv okrivljenog _______________ iz _____________, ul. __________________ br. ____,  zbog krivičnog dela omogućavanje uživanja opojnih droga iz člana 247. stav 1. Krivičnog zakona (KZ), doneo je na dan _____________ godine