Rešenje o razrešenju postavljenog branioca po službenoj dužnosti

Član 81. stav 1. ZKP
REPUBLIKA SRBIJA

Viši sud u __________

K. br. __________ - ____ SU __________

_________________ godine

_______________
Viši sud u _____________, predsednik veća - sudija ____________________ u krivičnom predmetu protiv optuženog _______________ iz ________________, ul. ________________, zbog krivičnog dela falsifikovanja novca iz člana 223. stav 1. Krivičnog zakonika (KZ), po optužnici Višeg javnog tužioca _____________________ Kt. br. ________ od __________ godine, na osnovu člana 81. stav 1. Zakonika o krivičnom postupku (ZKP), doneo je na dan __________ godine