PRIMER  REŠENJA O SKRAĆENOM RADNOM VREMENU

RADI STARANJA O OSOBI OŠTEĆENOJ CEREBRALNOM 

PARALIZOM I …._______________________

 (naziv i sedište poslodavca)

_______________________

                (broj)

_______________________

              (datum) Na osnovu čl. 98. i 192. Zakona o radu ("Službeni glasnik RS"br. 24/2005 i 61/2005), donosim


REŠENJE

o skraćenom radnom vremenu radi nege druge osobe 

                                                                           

1.        Zaposlenom-oj  ___________________________________________________________