Rešenje o zameni pritvora jemstvom u određenom novčanom iznosu

Član 205. ZKPRepublika Srbija

VISI SUD U __________

K __________________

Dana ______. 2013. god.
VIŠI SUD U _______________, u veću sudija _____________, predsednika veća i sudija _____________ i ___________, članova veća, sa zapisničarem ____________, u krivičnom postupku protiv optuženih _____________ i ______________, zbog krivičnog dela razbojništva iz člana 206. stav 2. u vezi stava 1. KZ, po optužnici Višeg javnog tužilaštva u __________ Kt. br. ______ od ___________, odlučujući o predlogu optuženih ___________ i ____________, kao i njihovog branioca, adv. _____________, za određivanje jemstva, na osnovu člana 205 Zakonika o krivičnom postupku (ZKP), na glavnom pretresu održanom dana _____________ doneo jeR E Š E NJ E