Rešenje po predlogu da se obustavi mera bezbednosti obaveznog psihijatrijskog lečenja i čuvanja u zdravstvenoj ustanovi iz člana 81. stav 1. KZ i upućivanje osuđenog na izdržavanje preostalog dela kazne

Član 531. stav 1. ZKPKv. br. __________


OSNOVNI SUD u _________, u veću sastavljenom od predsednika suda-veća _____________ i članova veća-sudija: ______________ i ______________, sa sudijskim pripravnikom ______________, zapisničarem, u krivičnom predmetu protiv osuđenog ______________ iz ______________, zbog krivičnog dela teške krađe iz člana 204. stav 1. tačka 1. Krivičnog zakonika (KZ), odlučujući o predlogu zdravstvene ustanove u smislu člana 531. Zakonika o krivičnom postupku (ZKP), na sednici veća održanoj na __________ godine doneo je