Rešenje po zahtevu za izuzeće ovlašćenog službenog lica Ministarstva nadležnog za unutrašnje poslove (MUP) - policije

Član 42. stav 4. ZKP
Kri ___/__

Javni tužilac __________ javnog tužilaštva u ____________, sa zapisničarem ____________, rešavajući o zahtevu osumnjičenog __________________ iz _______________, čiji je branilac advokat ________________ iz ______________, za izuzeće ovlašćenog službenog lica MUP-a - policije ______________ iz ______________, doneo je dana ____________