Rešenje predsednika veća o odobravanju filmskog snimanja dela glavnog pretresa

Član 236. stav 3. u vezi člana 373. stav 3. ZKPRepublika Srbija

VIŠI SUD u ____________

K _____/___

_______________ godine

_____________________Na osnovu člana 236. stav 3. u vezi člana 373. stav 3. Zakonika o krivičnom postupku (ZKP), predsednik veća sudija rešavajući o zahtevu ______________ za proizvodnju filmova iz ________________, za odobrenje filmskog snimanja na glavnom pretresu koji se održava pred Višim sudom u ______________ u krivičnom predmetu K. ___/___ protiv optuženog ______________ iz _____________ zbog krivičnog dela teškog ubistva u pokušaju iz člana 114. stav 1. tačka 3. u vezi člana 30Krivičnog zakonika (KZ), donosi