Rešenje sudije o ukidanju mere zabrane napuštanja boravišta prema okrivljenom

Član 200. stav 6. u vezi sa članom 495. ZKP

K. br. ________

Osnovni sud u _____________ i to sudija ____________, sa zapisničarem _______________ u krivičnom postupku protiv ____________________ iz _______________ ulica _____________ broj ____, zbog krivičnog dela teško delo protiv bezbednosti javnog saobrćaja, iz člana 297. stav 4. u vezi sa članom 289. stav 3. u vezi stava 1. Krivičnog zakonika (KZ), odlučujući o potrebi daljeg trajanja izrečene mere zabrane napuštanja boravišta prema okrivljenom, po službenoj dužnosti doneo je dana ___________