Rešenje sudije za prethodni postupak o određivanju pritvora protiv više lica

Član 213. stav 1. u vezi sa članom 211. stav 1. tač. 1. i 2. ZKPKri. __________VIŠI SUD u ____________, sudija za prethodni postupak _____________, sa zapisničarem _____________, u krivičnom predmetu protiv osumnjičenih 1)______________, iz sela _____________, 2)______________ i 3)______________, oba iz ______________, ulica ______________, zbog više krivičnih dela falsifikovanja novca iz člana 223. stav 1. Krivičnog zakona (KZ), u sticaju sa više krivičnih dela prevare iz člana 208. stav 1. KZ, nakon saslušanja osumnjičenih dana ________ godine, doneo je istog danaR E Š E N J E


protiv osumnjičenih


1.        ___________________________, JMBG ____________________