Rešenje veća iz člana 24. stav 6. ZKP po žalbi okrivljenog protiv rešenja 

sprovođenju istrage (slučaj kada u prvostepenom sudu 

nema dovoljan broj sudija) 


Član 401. stav 2. u vezi sa stavom 3. ZKP u vezi sa članom 570. ZKPKv. br. __________

VIŠI SUD u __________ u veću sastavljenom od predsednika suda-veća, _____________ i članova veća - sudija, ______________ i ______________, sa sudijskim pripravnikom ______________, zapisničarem, u krivičnom predmetu protiv okrivljenog ______________ iz ______________, zbog krivičnog dela teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja iz člana 297. stav 4. u vezi člana 289. stav 3. u vezi stava 1. Krivičnog zakonika (KZ), odlučujući o žalbi branioca okrivljenog _____________ - ______________, advokata iz ______________, izjavljenoj na rešenje o sprovođenju istrage istražnog sudije Osnovnog suda u _____________ Ki. br. __________ od __________ godine, na sednici veća održanoj __________ godine, doneo je:R E Š E N J EODBIJA SE kao neosnovana žalba branioca okrivljenog _______________ iz ______________ - ______________, advokata iz ______________, izjavljena protiv rešenja o sprovođenju istrage istražnog sudije Osnovnog suda u _____________ Ki. br. __________ od __________ godine.