Rešenje veća iz člana 21. stav 4. ZKP kojim se potvrđuje optužnica

Član 341. stav 1. ZKP
Kv. br. __________

VIŠI SUD u __________, u veću sastavljenom od predsednika veća-sudije ____________ i članova veća-sudija: _______________ i _______________, sa sudijskim pripravnikom _______________, zapisničarem u krivičnom predmetu okrivljenog ________________ iz ______________, zbog krivičnog dela teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja iz člana 297. stav 1. u vezi člana 289. Krivičnog zakonika (KZ), rešavajući o odgovoru branioca okrivljenog, advokata ______________ iz ______________, podnetom na optužnicu Višeg javnog tužioca iz ______________ Kt. br. _________ od _________ godine, na sednici veća održanoj ________ godine, doneo je