Rešenje veća iz člana 21. stav 4. ZKP o produženju pritvora prema okrivljenom

Član 215. stav 2. ZKP
Kv. br. __________
VIŠI SUD u ______________, u veću sastavljenom od sudija: ______________ predsednika veća, _____________ i _____________ članova veća, sa sudijskim pripravnikom ______________, zapisničarem, u krivičnom predmetu okrivljene ______________ iz ______________ zbog produženog krivičnog dela teške krađe iz člana 204. stav 1. tačka 1. Krivičnog zakonika (KZ), odlučujući o predlogu za produženje pritvora prema okrivljenoj _______________ Osnovnog javnog tužioca u ______________ Ki. br. __________ od __________ godine, na sednici veća održanoj dana __________ godine, doneo je
R E Š E N J E