Rešenje veća iz člana 21. stav 4. ZKP o vraćanju optužnice povodom odgovora na optužnicu, da se istraga sprovede

Član 337. stav 3. ZKP


Kv. br. __________
Viši sud u _____________ u veću sastavljenom od predsednika suda-veća ____________  i članova veća - sudija ______________ i ______________, sa sudijskim pripravnikom ______________, u krivičnom predmetu okrivljenog ______________, iz ______________, zbog produženog krivičnog dela zloupotreba službenog položaja iz člana 359. stav 3. u vezi stava 1. Krivičnog zakonika (KZ), odlučujući o odgovoru branioca okrivljenog advokata ___________, iz __________, izjavljenog na optužnicu Višeg javnog tužioca iz __________, Kt. br. ______ od ________ godine, na sednici veća održanoj _________ godine doneo jeR E Š E N J EVRAĆA SE optužnica Kt. br. __________ od __________ godine Višem javnom tužiocu iz ______________ kako bi u roku od 3 dana od dana prijema ovog rešenja naredio da se istraga dopuni.