Rešenje veća iz člana 21. stav 4. ZKP po žalbi okrivljenog na rešenje sudije

za prethodni postupak o određivanju pritvora

Član 214. stav 4. u vezi sa članom 467. stav 4. ZKP


Kv. br. __________

VIŠI SUD u ______________, u veću sastavljenom od predsednika veća-sudije ________________ i članova veća-sudija: _________________ i __________________, sa sudijskim pripravnikom _____________________, u krivičnom predmetu protiv okrivljenog _________________ iz ______________, zbog krivičnog dela primanje mita iz člana 367. stav 4. u vezi stava 1. Krivičnog zakonika (KZ), odlučujući o žalbi okrivljenog izjavljenoj na rešenje sudije za prethodni postupak Višeg suda u _____________ Kri. br. __________ od __________ godine, na sednici veća održanoj na dan __________ godine, doneo je sledeće