Rešenje veća kojim se odbija molba osuđenog

za puštanje na uslovni otpust

Član 567. stav 1. ZKPKv br. __________


OSNOVNI SUD u ________ u veću sastavljenom od predsednika veća - suda ______________ i članova veća - sudija ________________ i ________________ sa sudijskim pripravnikom ______________, zapisničarem, u krivičnom predmetu osuđenog ______________  iz ______________, zbog krivičnog dela nedozvoljeno držanje oružja ili eksplozivnih materija iz člana 348. stav 3. u vezi st. 2. i 1. Krivičnog zakonika (KZ), odlučujući o molbi osuđenog za puštanje na uslovni otpust sa izdržavanja kazne zatvora izrečene presudom Osnovnog suda u ____________ K. br. __________ od __________ godine, na sednici veća održanoj __________ godine doneo je