Rešenje veća kojim se usvaja molba osuđenog za puštanje na uslovni otpust

Član 567. stav 1. ZKPKv. br. __________


OSNOVNI SUD u _________, u veću sastavljenom od predsednika veća-suda _____________ i članova veća-sudija ___________ i ___________, sa sudijskim pripravnikom ____________, zapisničarem, u predmetu krivice osuđenog ______________ iz ______________, zbog krivičnog dela nedozvoljenog držanja oružja i eksplozivnih materija iz člana 348. stav 3. u vezi st. 2. i 1. Krivičnog zakonika (KZ), rešavajući o molbi za uslovni otpust, podnetoj od strane osuđenog, a po prethodno pribavljenom mišljenju Osnovnog javnog tužioca u ___________ Ktr. br. __________ od __________ godine, na sednici veća održanoj __________ godine, doneo je: