TROŠKOVI POSTUPKA - POVLAČENJE TUŽBE ODMAH POSLE ISPUNJENJA ZAHTEVA 

(Član 153. stav 1. ZPP) - Varijanta 2

Ukidanje rešenja o izvršenju u obavezujućem delu - član 463. stav 1. ZPP 

u vezi člana 21. stav 1. ZIP
GrbREPUBLIKA SRBIJA

VIŠI SUD U ______________

_____________________/______

        (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                 (datum)

____________________________

____________________________

                (sedište suda)

_______ P ____/___

       

VIŠI SUD U __________________ i to sudija __________________ kao sudija pojedinac, u sporu tužioca ________________________, čiji je punomoćnik _______________________, advokat iz __________________, protiv tuženog ______________________________, čiji je punomoćnik __________________________, advokat iz ________________________, radi ___________, vrednost predmeta spora ____________ dinara, van ročišta, dana _________ godine, doneo je:REŠENJEI -         TUŽBA JE POVUČENA, pa se rešenje o izvršenju na osnovu verodostojne isprave Osnovnog suda u _____________ Iv. ______/__ od _________godine ukida u obavezujućem delu.


II -        OBAVEZUJE SE tuženi da tužiocu naknadi troškove postupka u iznosu od ___________ dinara, u roku od 15 dana.