TUŽBA IZJAVLJENA NA ZAPISNIK KOD SUDA

(Čl. 20. st. 3. ZUS-a)
ZAPISNIK

sastavljen kod Osnovnog suda u _____________ dana _____________ sa početkom _________ časova.
Od suda prisutni: 

_____________________, sudija

_____________________, zapisničar

Sudu pristupi bez poziva _____________ iz ___________ poznat po LK br. ___________ pa izjavi da želi da na zapisnik kod ovoga suda podnese tužbu u upravnom sporu kojom osporava rešenje Ministarstva finansija i ekonomije u Beogradu, br. ______________ od  ___________. Ističe da je rešenje primio dana ______________, pa tužbu podnosi u zakonskom roku od 30 dana.


Sud donosi