TUŽBA RADI UTVRĐENJA DA JE TUŽENI PONOVIO SVOJ RANIJI AKT

(Čl. 24. st. 2. ZUS-a)




UPRAVNOM SUDU 



Beograd 

Nemanjina 9




Tužilac: __________________ iz _________________ ul. _______________ br. _____, čiji je punomoćnik _____________ advokat iz _______________



Tuženi organ:        _______________ iz Beograda ul. 


OSNOV: Utvrđenje da je tuženi ponovio svoj 

ranije poništeni upravni akt


PRILOG         - punomoćje

       - osporeno rešenje

       - presuda