TUŽBA U UPRAVNOM SPORU

(Čl. 17.  i 22. ZUS-a)UPRAVNOM SUDU Beograd 

Nemanjina 9
Tužilac: __________________ iz _________________ ul. _______________ br. _____, čiji je punomoćnik _____________ advokat iz _______________Tuženi organ:        Republička uprava javnih prihoda ______________   ________ OSNOV: Poništaj rešenja tuženog br. _____ od _______

PRILOG - punomoćje

- osporeno rešenjeT U Ž B A