TUŽBA U UPRAVNOM SPORU SA ZAHTEVOM ZA ODLAGANJE IZVRŠENJA UPRAVNOG AKTA

(Čl. 17, 22 . i 23. st. 2. ZUS-a)
UPRAVNOM SUDU Beograd 

Nemanjina 9
Tužilac: __________________ iz _________________ ul. _______________ br. _____, čiji je punomoćnik _____________ advokat iz _______________Tuženi organ:        Ministarstvo za urbanizam, stambene, komunalne delatnosti i građevinarstvo, _______________ okrug iz _________________ ul. ________________ br. ____


Zainteresovano lice:         ______________________ iz _______________ ul. 

         _________________ br. ____
T U Ž B A

sa zahtevom za odlaganje izvršenja konačnog upravnog aktaOSNOV: Poništaj rešenja tuženog organa br. ______ od ____________. godine___ primerka

___ prilog