TUŽBA U UPRAVNOM SPORU U SLUČAJU KADA JE UPRAVNI SPOR POSEBNIM ZAKONOM ISKLJUČEN

(Čl. 17. i 22. ZUS-a)UPRAVNOM SUDU Beograd 

Nemanjina 9
Tužilac: __________________ iz _________________ ul. _______________ br. _____, čiji je punomoćnik _____________ advokat iz _______________Tuženi organ:        Ministarstvo unutrašnjih poslova ______________   ________ OSNOV: Poništaj rešenja tuženog br. _____ od _______


                                                                                               PRILOG   - punomoćje

                                                                                                             - osporeno rešenjeT U Ž B A