TUŽBA ZA DONOŠENJE PRESUDE KOJOM SE ZAMENJUJE PONIŠTENI UPRAVNI AKT
- AKTIVNO NEPOSTUPANJE PO PRESUDI

(Član 70. st. 1. i 2. ZUS-a)

UPRAVNOM SUDU 
                                                                                              Beograd

Nemanjina 9
Tužilac: ___________________ iz ______________ ul. __________________


Tuženi organ: Republička uprava javnih prihoda, Finansijska policija iz ___________OSNOV:         Poništaj rešenja tuženog br. _____ od ___________. godine i donošenje presude koja zamenjuje upravni akt
TUŽBA