PRIMER TUŽBE ZA NAKNADU ŠTETE

PRIČINJENE OD STRANE ZAPOSLENOGOPŠTINSKOM SUDU _________________________

                              _________________________


TUŽILAC:_____________ u ______________ ul.______________ br._____


TUŽENI: _____________ u _______________ ul. _____________ br.______


T U Ž B A

RADI NAKNADE ŠTETE

                                                                                                           u  ____ primerka


1. Tuženi je, kao zaposleni kod tužioca, prouzrokovao štetu na radu u iznosu od _____dinara na taj način što je ___________________________________________________________

__________________________________________________________________________.

(opis učinjene štete)