TUŽBA ZA PONAVLJANJE UPRAVNO SUDSKOG POSTUPKA 
NA OSNOVU ODLUKE EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA

(Čl. 56. st. 1. tač. 7. ZUS-a)
UPRAVNOM SUDU 


Beograd

Nemanjina 9
TUŽILAC:        ___________________ iz _______________, ul. ________________ br. _____


TUŽENI ORGAN:         Ministarstvo ekonomije i finansija iz BeogradaTUŽILAC PO TUŽBI ZA PONAVLJANJE POSTUPKA: 

_____________________ iz _______________, ul. _______________________ br. _____

TUŽBA ZA PONAVLJANJE UPRAVNO SUDSKOG POSTUPKA