TUŽBA ZA PONAVLJANJE UPRAVNO SUDSKOG POSTUPKA 
ZBOG NEUČESTVOVANJA ZAINTERESOVANOG LICA

(Čl. 56. st. 1. tač. 6. ZUS-a)
UPRAVNOM SUDU 


Beograd

Nemanjina 9
TUŽILAC:        ___________________ iz _______________, ul. ________________ br. _____


TUŽENI ORGAN:         Ministarstvo za urbanizam, stambeno-komunalne delatnosti i građevinarstvo, ______________ okrug iz _______________TUŽILAC PO TUŽBI ZA PONAVLJANJE POSTUPKA: 

_________________ iz ______________, ul. _________________ br. ____

TUŽBA ZA PONAVLJANJE UPRAVNO SUDSKOG POSTUPKA