TUŽBA ZA PREDAJU POKRETNE STVARI

(Član 187. ZPP)OSNOVNOM SUDU U ___________________________


Tužilac: __________________ iz _________________ ul. _______________ br. _____, 

čiji je punomoćnik _____________ advokat iz _______________Tuženi : __________________ iz _________________ ul. _______________ br. _____, 

čiji je punomoćnik _____________ advokat iz _______________T U Ž B ARadi svojine i predaje pokretnosti, vrednosti, __________________ din. u 2 primerka
Tužilac je neposredni sused tuženika. Pošto su bili u prijateljstvu, tužilac je u _______ godine, dao na poslugu tuženoj svoj radioaparat (tranzistor) marke __________________, da bi se ovaj njime poslužio na odmoru. DOKAZ: svedoci: ________________________ i __________________________________