TUŽBA ZBOG DVOSTRUKOG ĆUTANJA UPRAVE

(Čl. 19. ZUS-a)
UPRAVNOM SUDUBeograd

Nemanjina 9
Tužilac: __________________ iz _________________ ul. _______________ br. _____, čiji je punomoćnik _____________ advokat iz _______________Tuženi organ: Ministarstvo za socijalna pitanja Republike Srbije iz Beograda
T U Ž B AOSNOV: Tužba zbog dvostrukog ćutanja uprave - nedonošenja rešenja