TUŽBA ZBOG NEDONOŠENJA REŠENJA PO ŽALBI

(Čl. 19. st. 1. ZUS-a)
UPRAVNOM SUDUBeograd

Nemanjina 9
Tužilac: __________________ iz _________________ ul. _______________ br. _____, čiji je punomoćnik _____________ advokat iz _______________Tuženi organ: Ministarstvo za urbanizam, stambene, komunalne delatnosti i građevinarstvo, _______________ okrug iz _________________
T U Ž B AOSNOV: Tužba zbog nedonošenja rešenja po žalbi