PRIMER UGOVORA O UREĐIVANJU

PRAVA, OBAVEZA I ODGOVORNOSTI 

zaposlenog, sa kojim je radni odnos 

zasnovan (a nema zaključenog ugovora o radu) 


_______________________

 (naziv i sedište poslodavca)

_______________________

                (broj)

_______________________

              (datum) Na osnovu člana 278. Zakona o radu ("Službeni glasnik RS", br. 24/2005, 61/2005), zaključuje seUGOVOR O UREĐIVANJU MEĐUSOBNIH PRAVA,

OBAVEZA I ODGOVORNOSTI11.        Zaposleni _________________________________________ (u daljem tekstu: zaposleni), 

                            (ime i prezime zaposlenog)

       zasnovao je radni odnos sa ____________________________(daljem tekstu: poslodavac),

                                   (naziv i sedište poslodavca)

       na osnovu Rešenja broj _________ od ________godine.


2.        Zaposleni ima ____ stepen stručne spreme i po zanimanju je _______________________.


3. Zaposleni obavlja poslove __________________________________________________ 

                                                          (vrsta i opis poslova)

       _______________________________________________________________________.


4.         Zaposleni obavlja poslove u __________________________________________.

                          (mesto rada: u sedištu poslodavca, van sedišta poslodavca)


5.         Zaposleni je u radnom odnosu na:

1) neodređeno vreme, počev od _______________ godine;

2)        određeno vreme, počev od ____________ do __________ godine.


6.        Zaposleni je zasnovao radni odnos sa ___________________________ radnim vremenom.

                                         (punim, nepunim, skraćenim)


7.        Zaposleni ima pravo na zaradu koja se sastoji od zarade za obavljen rad i vreme provedeno na radu, zarade po osnovu doprinosa  poslovnom uspehu poslodavca i drugih primanja po osnovu radnog odnosa, i to:

1) na ime osnovne zarade, za poslove koje obavlja, po članu __ opšteg akta, u visini od _______ dinara po radnom času (alternativa 1: "u visini od ____ dinara mesečno", alternativa 2: "u iznosu koji se dobija množenjem koeficijenta za poslove koje zaposleni obavlja od ___i osnovice"),