UVAŽAVANJE ZAHTEVA ZA ODLAGANJE IZVRŠENJA UPRAVNOG AKTA 
PRE PODNOŠENJA TUŽBE

(Čl. 23. st. 3. tač. 2. u vezi st. 4. ZUS-a)Republika Srbija

Upravni sud

U _____________/___

Datum ____________

Beograd
Upravni sud u Beogradu u veću sastavljenom od sudije _____________, predsednika veća, i sudija _____________, _______________, članova veća, sa savetnikom Upravnog suda ________________, zapisničarem, rešavajući po zahtevu ____________ iz ___________ ul. ______________ br. ___ za odlaganje izvršnog rešenja Republičke uprave javnih prihoda, organizaciona jedinica iz ______________ br. ___ od __________, u nejavnoj sednici veća održanoj dana ___________ doneo jeREŠENJEZahtev se uvažava i odlaže izvršenje izvršnog rešenja Republičke uprave javnih prihoda, organizaciona jedinica iz ______________ br. ___ od __________, do pravnosnažnosti rešenja.