ZAPISNIK

O

PRIMOPREDAJI BR. __________Primopredaja je izvršena u skladu sa ____________________________________


Primopredaji prisustvuju:

1) _____________________________________________ koji predaje dužnost


2) _____________________________________________ koji prima dužnost,


I


3) _____________________________________________ kao član komisije,


4) _____________________________________________ kao član komisije,Utvrđeno je sledeće stanje: _____________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________Konkretno, po stavkama, utvrđeno je sledeće:


a)  Sitan inventar: _____________________________________________________________

                            ______________________________________________________________

                            ______________________________________________________________


b)  ______________: _____________________________________________________________

                            ______________________________________________________________

                            ______________________________________________________________


c)  ______________: _____________________________________________________________

                            ______________________________________________________________

                            ______________________________________________________________


Napomene: ____________________________________________________________________

________________________________________________________________________________Ovaj zapisnik je sastavljen u ______ primerka od čega, _____ primerka za _________  i ________ primerka za evidenciju.