ZAPISNIK

O

UTVRĐIVANJU ŠTETE BR. __________Komisija u sastavu: 1)  ____________________________


                               2)  ____________________________


                               3)  ____________________________Komisija je formirana na osnovu Odluke br _____ od ____________ godine. 


Komisija je započela uviđaj, dana ___________ godine, u ______ časova.


Utvrđeno je sledeće:  


- U pogledu objekta _______________________________________________________