ZAŠTITA OD ZLOSTAVLJANJA- Zakon o sprečavanju zlostavljanja na radu ("Sl. glasnik RS", br. 36/10)


- Pravilnik o pravilima ponašanja poslodavaca i zaposlenih u vezi sa prevencijom i zaštitom od zlostavljanja na radu ("Sl. glasnik RS", br. 62/10)MODELI AKATA

SADRŽAJ
- I -

PREDUSLOVI SPREČAVANJA ZLOSTAVLJANJA


1. OBAVEŠTAVANJE ZAPOSLENIH – OPŠTA I POJEDINAČNA AKTA


2. POJEDINAČNA AKTA – OVLAŠĆENJE I SAGLASNOST
- II -

ZAŠTITA KOD POSLODAVCA


3. POSTUPANJE PRE POKRETANJA POSTUPKA 


4. POKRETANJE POSTUPKA 


5. POSREDOVANJE 


6. UTVRĐIVANJE ODGOVORNOSTI - III -

SUDSKA ZAŠTITA7. TUŽBE 
ZAŠTITA OD ZLOSTAVLJANJA


SADRŽAJ