Zahtev MUP-a javnom tužiocu - za naredbu, radi uzimanja otisaka prstiju i dlanova od lica - radi eliminacije

Član 140. stav 3. ZKPRepublika Srbija

MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA

PU u ____________________________                                          Br. Uv. _________

Broj ____________________________

Dana _________________ 20___godine
_____________________ TUŽIOCU U _____________________