ZAHTEV ZA PREISPITIVANJE PRESUDE 

(Član 49. ZUS-a)






VRHOVNOM KASACIONOM SUDU 





                                                                                                 Beograd

Nemanjina 9





Tužilac: __________________ iz ________________ ul. ______________ br. ___


Tuženi organ:         Ministarstvo za urbanizam, komunalno stambene delatnosti i građevinarstvo ______________ okrug ______________


Protivna stranka: __________________ iz _______________ ul. _________ br. ____



OSNOV:        Preispitivanje presude Upravnog suda u Beogradu 

         U-___/___ od ____________. godine




ZAHTEV


ZA PREISPITIVANJE PRESUDE