PRIMER ZAHTEVA ZA UTVRĐIVANJE 

REPREZENTATIVNOSTI SINDIKATA      

_________________________________________________

                                                         (naziv poslodavca)

_______________________________________

(mesto, ulica i broj)Predmet: Zahtev za utvrđivanje reprezentativnosti sindikata
Saglasno članu 226. Zakona o radu, "Sl. glasnik RS", broj: 24/2005 i 61/2005 (u daljem tekstu: Zakon), dostavljamo ovaj zahtev za utvrđivanje reprezentativnosti.


Sindikat ­­­­­­­­­­­­­­­________________________ (u daljem tekstu: sindikat) je osnovan i upisan u registar sindikata br. ______ od _______________ godine (akt o upisu u registar u Prilogu 1).