Zapisnik o glavnom pretresu gde je vršeno filmsko snimanje

Član 238. stav 3. u vezi sa članom 236. stav 3. ZKPK ___/___
Z A P I S N I K


O GLAVNOM PRETRESU

(pred višim sudom)