Zapisnik o obdukciji

Član 129. ZKPVIŠI SUD u _____________

Sudija za prethodni postupak _____________

Kri. ______OBDUKCIONI ZAPISNIKIme i prezime _________________           Rođena _______________________