Zapisnik o pretresanju stana i drugih prostorija

Član 157. stav 4. ZKP
Republika Srbija

MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA                                                     ____ Br. _____

Policijska uprava u _________________

_________________________________

Broj. _____________

_____________ 20 ____ godine