Žalba branioca optuženog protiv prvostepene presude iz svih zakonskih razloga

Član 441. ZKP

       K. br. ____/____
OSNOVNI SUD U ____________


ZA


APELACINI SUD U ________________