Žalba javnog tužioca na rešenje veća iz člana 21. stav 4. ZKP prvostepenog suda kojim se oglasio stvarno nenadležnim

Član 438. stav 1. tačka 11. i stav 2. tačka 3. u vezi člana 437. stav 1. ZKP


Republika Srbija

VIŠE JAVNO TUŽILAŠTVO

Kt. br. ____/____