Žalba javnog tužioca protiv odluke veća u postupku puštanja na uslovni otpust

Član 567. stav  4.  ZKP

                Republika Srbija


_________________________

                   (nadležno)

TUŽILAŠTVO u ____________


Kt. br.  ­­­­­­__________________

Datum  __________________

Mesto  ___________________