Žalba na rešenje istražnog sudije


Član 398. stav 1. ZKP u vezi člana ____

(potrebno je navesti član na osnovu kog je propisana mogućnost žalbe, na primer:  člana 136. stav 8. ZKP)


          Republika Srbija


_________________________

                    (nadležno)

TUŽILAŠTVO u ____________


Kt. br.  ­­­­­­__________________

Datum  __________________

Mesto  ______________________________ OSNOVNOM SUDU u ___________


ZA 


VIŠI SUD u ______________

ili za KRIVIČNO VEĆE ________ OSNOVNOG SUDA1 
___________________Na osnovu člana 46. stav 2. tačka 4. i člana 398. Zakonika o krivičnom postupku (ZKP), protiv rešenja istražnog sudije (ili rešenja) __________ suda Ki. br _________ od _______  odnosno Kv. br _______ 2u zakonskom roku,3 izjavljujem, 
Ž A L B U4